Menu

MusicVideo

KABUKI [AOKI Kana, Léo Nogeira] AOKI Kana(vo) TANAKA Nobumasa(p) HIROKI Koichi(g)

Autores: Léo Nogueira – Kana – Marcio Policastro

Voz: Kana
Violão: Koichi Hiroki
Piano: Nobumasa Tanaka

Direção: Atsuko Sakai
Câmera: Hirotaka Matsune
Edição: Takuya Kawakami
Cooperação: Pit Inn Shinjuku